rekisteriseloste

Kanresta Oy:n verkkopalvelun www.kanresta.fi asiakasrekisterin henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

NIMI
Kanresta Oy (Y-tunnus: 0986855-1)

OSOITE
Arkadiankatu 21 B, 00100 Helsinki

MUUT YHTEYSTIEDOT
Vaihde: 09 4366 5300, www.kanresta.fi, asiakaspalvelu@skty.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

NIMI
Tietohallintovastaava Harri Kinnunen

OSOITE
Asemakatu 6, 40100 Jyväskylä

MUUT YHTEYSTIEDOT
Puhelin 050 320 3577, sähköposti tuki@skty.fi

3. Rekisterin nimi

Kanresta Oy:n väliaikatilausjärjestelmän asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Kanresta Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Kanresta Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Kanresta Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöasiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: henkilömäärä, tarjoiluajankohta (tapahtuma, päivämäärä, kellonaika), etunimi, sukunimi postiosoite, postinumero, toimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite sekä lisätietoja tilaukseen ym. liittyen, mikäli asiakas niitä haluaa antaa. Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. 

Asiakas voi antaa samalla suostumuksensa markkinointiviesteihin. Valinta on vapaaehtoinen.

Lisäksi asiakkaista pidetään yllä tilaus- ja laskutushistoriaa.

Tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan. 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Kerättävät tiedot saadaan asiakkaan tehdessä tilauksen osoitteessa: http://www.kanresta.fi/valiaikatarjoilut/.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, ilman viranomaisen määräystä. Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen Kanresta Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Sähköinen rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta palomuurilaitteistolla ja salasanoin. Häiriötilanteiden varalta rekisterin tiedoista otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot, jotka niin ikään on suojattu palomuurilaitteistolla.

Rekisteriä ei säilytetä manuaalisessa muodossa. Mikäli tilauksen valmisteluun ym. rekisterin tietoja on tulostettava manuaaliseen muotoon, niin aineisto tuhotaan käytön jälkeen silppuamalla tai laittamalla tiedot tietoturvasäiliöön.