Kanresta Oy

Rekisteriseloste Kanresta Oy:n verkkopalvelun www.kanresta.fi asiakasrekisteristä:

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

NIMI
Kanresta Oy (Y-tunnus: 0986855-1)

OSOITE
Arkadiankatu 21 B, 00100 Helsinki

MUUT YHTEYSTIEDOT
Vaihde: 09 4366 5300, www.kanresta.fi, asiakaspalvelu@skty.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

NIMI
Markkinointipäällikkö Marko Puhakka

OSOITE
Asemakatu 6, 40100 Jyväskylä

MUUT YHTEYSTIEDOT
Puhelin 050 434 6494, sähköposti marko.puhakka@skty.fi

3. Rekisterin nimi

Kanresta Oy:n väliaikatilausjärjestelmän asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Kanresta Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Kanresta Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Kanresta Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöasiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: henkilömäärä, tarjoiluajankohta (tapahtuma, päivämäärä, kellonaika), etunimi, sukunimi postiosoite, postinumero, toimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite sekä lisätietoja tilaukseen ym. liittyen, mikäli asiakas niitä haluaa antaa. Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. 

Asiakas voi antaa samalla suostumuksensa markkinointiviesteihin. Valinta on vapaaehtoinen.

Lisäksi asiakkaista pidetään yllä tilaus- ja laskutushistoriaa.

Tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan. 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Kerättävät tiedot saadaan asiakkaan tehdessä tilauksen osoitteessa: http://www.kanresta.fi/valiaikatarjoilut/.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, ilman viranomaisen määräystä. Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen Kanresta Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto

Rekisteriä ei säilytetä manuaalisessa muodossa. Mikäli tilauksen valmisteluun ym. rekisterin tietoja on tulostettava manuaaliseen muotoon, niin aineisto tuhotaan käytön jälkeen silppuamalla tai laittamalla tiedot tietoturvasäiliöön.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Aineisto on sähköisessä muodossa. Aineistoon on pääsy vain rajatulla henkilöstöryhmällä. Rekisterin tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin tietoa varsinaisesti kerätään.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla.

10. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

11. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

REKISTERISELOSTE 2017.PDF