Kanrestalle on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti

Mikä on Ekokompassi

Ekokompassi on yksi Suomen tunnetuimmista toimialariippumattomista ympäristöjärjestelmistä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 –standardiin. Ekokompassissa yritys rakentaa asiantuntijan tuella ympäristöohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen ympäristövaikutusten vähentämiseksi, ja positiivisen kädenjäljen lisäämiseksi omaan toimintaympäristöön.

Laadittu ympäristöohjelma auditoidaan ulkoisesti ja auditoinnin jälkeen yritykselle myönnetään ympäristösertifikaatti. Ympäristöohjelma räätälöidään aina kyseisen yrityksen omiin tarpeisiin, ja se tukee liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ekokompassin omistaa Suomen luonnonsuojeluliitto.

Kanresta on yhteiskunnallinen yritys

”Sosiaalinen vastuunkanto on osa Kanrestan liiketoimintamallia. Kanresta on yhteiskunnallinen yritys ja jakaa osinkonsa omistajansa Suomen Kansanterveysyhdistyksen Suomen Terveydelle -keräyksen kautta Lastentautien tutkimussäätiölle, Sydänliitolle, MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle ja Vanhustyön keskusliitolle. Olemme suhtautuneet vastuullisuuteemme intohimoisesti jo pitkään, ja nyt tavoitteenamme on vähentää systemaattisella ja suunnitelmallisella tekemisellä myös ympäristön kuormitusta”, kertoo Kanrestan liiketoimintajohtaja ja ympäristövastaava Elina Hill.

Kehitettäväksi valitut painopistealueet

Kanrestan painopistealueet Ekokompassi-ohjelmassa ovat energian käyttö, hankinnat, materiaalin käyttö ja viestintä. Energiatehokkuutta tullaan lisäämään yhtiötasolla ja tarkastelukauden aikana on tavoitteena siirtyä ilmastoneutraalin sähköön. Kanrestan toimipisteet ovat jo pitkään kiinnittäneet huomiota hankintoihin ja ruoan alkuperään. Nyt tulevalla seurantakaudella tavoitteena on lisätä entisestään sekä pientila- että lähituottajien tuotteita ja luomutuotteita. ”Hankintastrategiamme tavoitteena on hankkia tarvittavat raaka-aineet mahdollisimman vastuullisesti ja tehokkaasti. Käytämme konseptin mahdollistaessa sekä pientila- että lähituottajien raaka-aineita edistääksemme alueellista ruokatuotantoa ja hyvinvointia”, Hill kertoo.

Myös ruokahävikin minimoiminen ja henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen ovat osa ohjelmaa. Nyt saatu sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. Ympäristöohjelmaa päivitetään vuosittain. Ympäristöohjelman tavoitteet pohjautuvat merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin, joita ravintola-alalla tyypillisesti ovat ruoan ja raaka-aineiden hankintaan sekä ruokahävikkiin liittyvät asiat.

Tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö

”Auditoinnissa saimme erityistä kiitosta, että tiimimme ovat aidosti sitoutuneita asiaan ja lähtökohtaisesti ajatus heillä on, miten voimme jo varhaisessa vaiheessa, kuten raaka-aineita tilattaessa, vaikuttaa asioihin, eikä vain lajitella oikein. Vastuullisuus menee meillä tässäkin asiassa pintaa syvemmälle. Olemme erittäin ylpeitä siitä, miten sitoutunutta henkilöstömme on vastuullisuusasioissa”, Elina Hill kommentoi ympäristöohjelman auditointia.

Lisätietoja Kanrestan Ekokompassi-ohjelmasta antaa:

Liiketoimintajohtaja ja ympäristövastaava

Elina Hill

Puh. 050 435 7000

Sähköposti: elina.hill@kanresta.fi