#Valonpilkahduksia – Vähemmän masentuneita nuoria 

Yksi Kanrestan omistajan Suomen Kansanterveysyhdistyksen jäsenjärjestöistä on MIELI ry. Se auttaa paraikaa maanlaajuisesti koronaan liittyvän ahdistuksen purkamisessa.

Mieli – Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy.  Mieli ry:n kriisipuhelin ja apu verkossa ovat avoinna joka päivä ja yö.

Eristäytymisestä aiheutuva paha olo ja yksinäisyys näkyy nyt selkeästi MIELI ry:n kriisiavussa. Yhdistyksen mukaan poikkeustilanne aiheuttaa esimerkiksi ahdistusta ja ristiriitoja perheissä.

Keskusteluapua on saatavilla joka päivä ja yö Kriisipuhelimessa ja Sekasin-chatissä. Kriisipuhelimessa koronavirusaiheisten yhteydenottojen määrä on laskenut, mutta apua hakevat ovat entistä ahdistuneempia ja huolestuneempia omasta ja läheistensä terveydestä. Kriisipuhelimessa erityisesti iäkkäämpien, riskiryhmään kuuluvien yhteydenotot ovat lisääntyneet. Sekasin-chatissa korostuu nuorten paha olo ja huoli arjessa selviytymisestä.

– Jokainen meistä kokee mielenterveyden ongelmia elämänsä aikana. Joka toinen sairastuu. Kaikista mielenterveyden häiriöistä 50 prosenttia alkaa jo ennen 14. ikävuotta. Mielenterveysongelmista tuli 2019 maamme suurin ennenaikaisten  työkyvyttömyyseläkkeiden syy. Maailman poikkeusoloissa on lohdullista ajatella, että Kanrestan tuottoja on voitu käyttää mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja voittamiseen, kertoo Suomen Kansanterveysyhdistyksen viestintä- ja varainhankintajohtaja Helena Hulkko.

MIELI ry:n tehtävänä on edistää mielenterveyttä ja ennaltaehkäistä ongelmia sekä tarjota kriisiapua vaikeassa elämäntilanteessa oleville. Suomen Kansanterveysyhdistyksen vuosittainen tuki on merkinnyt sille itsemurhien ehkäisyn ja kriisityöntekijöiden puhelinpäivystyksen mahdollistamista, mielen hyvinvointia tukevan toiminnan mahdollistamista sekä mielenterveyshaasteissa auttavien ammatti-ihmisten kouluttamista kouluissa ja neuvoloissa.

Ateria Kanrestan ravintolassa, kumppanuus Kanrestan kanssa tai lahjoitus Suomen Kansanterveysyhdistykselle auttaa koteja näiden hauraimpina hetkinä. Se vähentää masentuneiden määrää, itsemurhia ja työkyvyttömyyseläkkeitä.

Kriisipuhelimen suomenkielinen linja 09 2525 0111 on auki 24/7.
MIELI.FI/KRIISIPUHELIN.

Kriisipuhelimen ruotsinkielinen linja 09 2525 0112 päivystää
ma, ke klo 16-20
ti, to, pe klo 9-13.
MIELI.FI/KRISTELEFON

Kriisipuhelimen arabian- ja englanninkielinen linja 09 2525 0113 päivystää
ma, ti klo 11-15,
ke klo 13-16 ja 17-21
to klo 10-15.
MIELI.FI/AZMA

Sekasin-chat on avoinna ma-pe 9-24 ja viikonloppuisin 15-24 osoitteessa SEKASIN.FI.