Suomen Kansanterveysyhdistyksen varoilla tärkeää tutkimusta vastasyntyneille

Työ kanrestalaisille on päivittäin merkityksellistä – samoin merkitystä saavat jokaisen 28 ravintolamme asiakkaiden ostokset. Alalleen poikkeuksellisesti Kanresta jakaa osinkonsa suomalaisten terveyden ja onnellisuuden eteen puurtaville järjestöille. Tiesitkö, että Kanrestan omistaa 50-vuotias Suomen Kansanterveysyhdistys, joka tuki neljän jäsenjärjestönsä työtä 1,7 miljoonalla vuonna 2018? Mieli ry, Lastentautien tutkimussäätiö, Sydänliitto ja Vanhustyön keskusliitto toimivat suomalaisia koteja ja työpaikkoja kuormittavien sairauksien nujertajina.

Jäsenemme Lastentautien tutkimussäätiö jakaa vuosittain Kansanterveysyhdistykseltä saamansa varat tuhansien vanhempien lohduksi lastentautien tutkijoille niin astman, diabeteksen, syövän kuin muiden vakavien sairauksien hoitokeinojen kehittämiseksi.

Yksi apurahan saaneista on professori Mikko Pakarinen, joka sai 2018 kolmen vuoden apurahan Kansanterveysyhdistyksen rahastosta lasten maksa- ja sappitiesairauksien tutkimukseen.

Vastasyntyneen maksasairaus vaatii nopeita toimenpiteitä. Professori Mikko Pakarinen tutkimusryhmänsä kanssa tutkii lasten maksa- ja mahasuolikanavan synnynnäisiä sairauksia. Haasteena on havaita oireet riittävän aikaisin ja näin siirtää tai välttää lapsen elinsiirto kokonaan.

Sappitieatresiaa sairastavia lapsia syntyy Suomessa keskimäärin neljä vuodessa. Se on harvinainen, mutta pahimmillaan pienen potilaan menehtymisen aiheuttava tauti. Taudin syntyä ei tiedetä luotettavasti, mutta tiedetään, että tauti ei ole perinnöllinen. Viime aikoina on saatu vahvoja viitteitä siitä, että sairaus alkaa jo raskauden aikana.

Sappitieatresian lisäksi tutkimusryhmän toinen ajankohtainen tutkimuskohde on suolen toiminnan pettämisestä aiheutuva maksavaurio.

Lue koko artikkeli Lastentautien tutkimussäätiön sivulta.

Lastentautien tutkimussäätiö on tukenut lastentautien tutkimusta Suomessa jo yli 50 vuoden ajan. Apurahakohteita valitessaan säätiö käyttää apunaan maan parhaita lääketieteen asiantuntijoita. Suomen Kansanterveysyhdistys ry:ltä saadut varat säätiö kohdistaa laaja-alaisesti kaikkien lastentautien tutkimukseen.

Lastentautien tutkimussäätiön pitkäjänteinen työ on saanut kansainvälisesti laajaa arvostusta ja tunnustusta. Lastentautien tutkimussäätiön rahoittamat tutkijat löytävät ratkaisuja kaikilta tutkimusaloilta monipuolisesti lasten sairauksiin kardiologiasta neurologiaan ja neuropsykologiasta infektiosairauksiin. Tutkimustyön myötävaikutuksesta alle 1-vuotiaiden lasten kuolleisuus on Suomessa laskenut 1970-luvulta kymmenesosaan (20/1000 lasta -> 2/1000 lasta) ja hoitotulokset lasten yleisimmästä leukemiasta (ALL) ovat viime vuosina entisestään parantuneet (90/100 -> (98/100).

Lue täältä mihin muihin tutkimuksiin Skty:n apurahoja on myönnetty viime vuosina.