Oulun kaupunginsairaala

Oulun kaupunginsairaalan kahvila