Hyvä työnhakija

Tässä dokumentissa kuvaamme tietosuojakäytäntömme työnhakijan henkilötietoja käsitellessämme. Kerromme, mitä henkilötietoja tarvitsemme, mihin henkilötietojen käsittely perustuu ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. 

Kun lähetät työhakemuksen Kanresta Oy: hyn, toimimme näiden tietojen rekisterinpitäjänä.  Olemme vastuussa henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta. Yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista sopivan tehtävän tarjoamiseksi ja valintapäätöksen tekemiseksi. Keräämme tietoja lähtökohtaisesti vain sinulta itseltäsi. Jos hankimme sinua koskevia tietoja muualta kuin sinulta itseltäsi, pyydämme sinulta siihen aina suostumuksen. 

Huolehdimme, että henkilötietojasi käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on siihen työtehtäviensä perusteella oikeus. He noudattavat työssään salassapito- ja tietoturvasitoumusta.

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojaan liittyen, ota yhteyttä alla olevaan yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavan.  

Yhteyshenkilösi tietosuoja-asioissa:

Rekisterinpitäjä: Kanresta Oy
Yhteyshenkilö: Niina Kilpeläinen

Mitä tietoja tarvitsemme rekrytoinnissa?

Jos lähetät työhakemuksen suoraan työnhakuilmoituksessa määritettyyn sähköpostiosoitteeseen, tarvitsemme ansioluettelosi sekä hakemuskirjeen. 

Mikäli haet meille töihin verkkosivujemme kautta, on työnhakulomakkeella tähdellä merkitty ne pakolliset tiedot, joita tarvitsemme sinulta rekrytointipäätöksen tekoa varten. Tämän lisäksi työ-haastattelussa saatamme kysyä sinulta tarkemmin toiveistasi ja työkokemuksestasi sekä osaami-sestasi. 

Mihin henkilötietojen käsittely perustuu?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka muodostuu tarpeesta käsitellä henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin sekä yhteydestä, joka rekrytointiprosessiin osallistuvan työnhakijan ja Kanresta Oy:n välille syntyy. Rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen työhakemusten säilyttäminen oikeutetun edun perusteella on tarpeen osoittaaksemme, että noudatamme prosessissa lainsäädännön asettamia vaatimuksia. Säilyttämisen aikana tietoja ei aktiivisesti käsitellä, ellei siihen ole lainmukaista syytä.

Entä jos tulen valituksi?

Jos tulet valituksi työsuhteeseen, työnhakuun liittyvät tarpeelliset asiakirjat tulevat osaksi Kanresta Oy:n työsuhderekisteriä, jolloin arvioimme näiden tietojen käsittelyn ja mahdollisen säilyttämisen erikseen. Arvioinnin yhteydessä tarpeettomat tiedot poistetaan. 

Miten kauan tietojani säilytetään? 

Tietojasi käsitellään aktiivisesi vain niin kauan kuin rekrytointiprosessimme on vireillä. Rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen tietojasi säilytetään kaksi vuotta valintapäätöksestä. Avoimia työhakemuksia säilytetään puoli vuotta. 

Luovutetaanko henkilötietojani?

Säilytämme henkilötietoja suojatussa ja tietoturvallisessa pilvipalvelussa. Emme luovuta henkilötietoja ulko-puolisille tahoille. 

Mitä oikeuksia minulla on?

Ohessa kerromme lyhyesti tietosuojalakien mukaisista rekisteröidyn oikeuksistasi. Lisätietoja oikeuksistasi ja niiden toteuttamisesta saat yllä mainitulta yhteyshenkilöltä tai tietosuojavastaavalta. 

Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot ja saada rekisteriin talletetut virheelliset tiedot oikaistuksi. Sinulla on myös oikeus saada kirjallinen jäljennös kaikista käsiteltävistä henkilötiedoistasi. 

Sinulla on oikeus pyytää rekrytointia varten lähettämäsi tiedot poistettavaksi rekrytoinnin aikana. Mikäli pyydät tietoja poistettavaksi rekrytointiprosessin aikana, työnhaku päättyy osaltasi lopullisesti. Rekrytoinnin päättymisen jälkeen säilytämme tietoja oikeutetun etumme perusteella 2 vuotta valintapäätöksestä ja tänä aikana tietoja ei voida poistaa. 

Jokaisella on oikeus tietosuojalakien mukaisesti rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos henkilötietoja olisi käsitelty lainvastaisesti, jolloin käsittelyä rajoitetaan säilyttämiseen. Jokainen voi vaatia tietojen säilyttämistä myös mahdollista oikeusvaadettaan varten.  

Erityisistä henkilökohtaisista syistä jokaisella on oikeus myös vastustaa tietoihin kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun henkilötietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksen yhteydessä asianomaisen tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella käsittelyä vastustetaan. 

Jokainen, joka katsoo, että oikeuksia on loukattu, voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.  Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät tästä