SUOMEN TERVEYDELLE

Kanrestan omistaa Suomen Kansanterveysyhdistys ry

SUOMEN KANSANTERVEYSYHDISTYS RY

Yli puoli vuosisataa suomalaisten terveyden asialla

Suomen Kansanterveysyhdistys on jo vuodesta 1969 taistellut maamme yleisimpiä kansansairauksia vastaan. Pelkästään viimeisen 11 vuoden aikana olemme keränneet kansanterveydelle 16,2 miljoonaa euroa.

Päivittäin apua lapsista vanhuksiin

Kansanterveystyö on pitkäjänteistä työtä terveyden edistämiseksi, sairauksien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi ja sairaanhoitoon ohjaamiseksi. Suomen Kansanterveysyhdistyksen neljä jäsenjärjestöä ovat vakiintuneita ja vaikuttavia toimijoita väestömme terveydentilalle merkityksellisten sairauksien ennaltaehkäisyssä, niihin liittyvissä elämäntapamuutoksissa, lakivaikuttamisessa, kuntouttavassa tuessa ja lääketieteellisen tutkimuksen alueilla.

suomalainen myötätunto on tekoja

Suomen Kansanterveysyhdistyksen valtakunnallinen Suomen Terveydelle -keräys taistelee maamme yleisimpiä kansansairauksia vastaan. Lahjoitusvaroilla vahvistetaan Suomen kansanterveyden tärkeimpiä tukipilareita lastentautien tutkimuksen, mielenterveyden, sydän- ja verisuonitautien ja ikäihmisten turvallisuuden hyväksi. 

Kanrestan asiakkaana tuet työtä jolla autetaan perheitä selviämään lasten syövästä, diabeteksesta ja pienimpien keskosten kanssa. Olet estämässä nuorten itsemurhia, masennusta ja syrjäytymistä. Olet ennaltaehkäisemässä kohtalokkaita sydäninfarkteja. Olet auttamassa muistisairaita ja vähentämässä ikäihmisten turvattomuutta. Vahvistat kotiemme hauraimpia hetkiä ja rakennat vuosi vuodelta entistä terveempää Suomea.

Vuonna 2022 1,9 M€ kansanterveydelle

jäsenjärjestömme

Lastentautien tutkimussäätiö rahoittaa vakavien lastensairauksien tutkimusta kaikilta tutkimusaloilta monipuolisesti kardiologiasta neurologiaan ja neuropsykologiasta infektiosairauksiin. Tutkimusten avulla on voitu parantaa lasten leukemiahoitoa, vauvaiän epilepsian syiden löytämistä ja astman kehityksen estämistä korkean riskin lapsilla. Uusimpien tuettavien joukossa on lasten COVID-19-infektioon kohdistuva tutkimus.

MIELI Suomen Mielenterveys ry vahvistaa lasten, nuorten, työikäisten ja ikäihmisten mielenterveyttä ja ehkäisee mielenterveysongelmia. MIELI ry tarjoaa kriisiapua puhelimessa, verkossa ja kasvokkain sekä ehkäisee itsemurhia tarjoamalla tukea itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen. MIELI ry myös kouluttaa neuvoloiden, varhaiskasvatuksen, koulujen sekä nuoriso- ja vanhustyön henkilökuntaa, jotta voidaan paremmin tukea mielenterveyttä ja ehkäistä ongelmia.

Suomen Sydänliitto ry tarjoaa luotettavaa apua, tukea ja tietoa sydänsairauksista sekä sydämen hyvinvoinnista. Vertaisen tuki, asiantuntijan neuvot ja vinkit sekä kuntoutujan tietopaketit auttavat tuomaan toivoa sydänsairaiden elämään. Liitto ennaltaehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia tarjoamalla kattavasti tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista.

Vanhustyön keskusliitto ry on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Liiton tehtävänä on toteuttaa vanhuuspoliittista vaikuttamista ja jäsenistönsä edunvalvontaa ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. Liitto tukee ikäihmisiä mm. yksinäisyyden lieventämisessä, turvallisen asumisen ja digitaitojen opastuksen mahdollistamisessa sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Miksi varoja tarvitaan?

Vaikka Suomessa sairauksia hoidetaan erinomaisin tuloksin, meillä kuollaan keskimäärin muita EU-maita enemmän syihin, joita voisi ennaltaehkäistä kansanterveystyöllä. Suomessa on myös muita Euroopan maita keskimäärin enemmän jonkin kroonisen sairauden kanssa eläviä ikäihmisiä.

Jäsenjärjestömme ovat avainasemassa kansanterveyden tuomisessa elämiimme riittävän ajoissa. Suomen Kansanterveysyhdistyksen (SKTY) tehtävä on varmistaa vuosittain lähes kaksi miljoonaa euroa neljän jäsenjärjestönsä päivittäiseen työhön sydämen, mielen, lastentautien ja ikäihmisten hyväksi. 51 vuotta sitten sairaalakahviloiden ympärille perustettu yhdistys on toteuttanut tehtäväänsä parinkymmenen vuoden ajan puhelinkeräyksellä.