Kanrestan Hyvän tekijät -konsepti

Uudistimme Kanrestan kattobrändiä ja loimme Hyvän tekijät -konseptin viestimään vastuullisuudestamme ja roolistamme yhteiskunnallisena yrityksenä.

Viesti kiteyttää Kanrestan toiminnan yhteiskunnallisena yrityksenä, joka jakaa osinkonsa omistajalleen Suomen Kansanterveysyhdistykselle.

Kanresta on olemassa tehdäkseen hyvää. 

Viesti viittaa samalla myös sekä ruokaan, palveluun että elämykseen. Sillä voidaan siis allekirjoittaa niin olemassaolon tarkoitus, kaikki Kanrestan palvelulupaukset kuin toimintaa ohjaava asenne.

Kanrestan työntekijät ovat hyvän tekijöitä: he tekevät hyvää ruokaa, hyviä tilaisuuksia, hyvää palvelua ja osallistuvat samalla yhteisen hyvän tekemiseen.

Viesti korostaa myös tekijyyttä ja onnistuneen kokemuksen monia tekijöitä. Palvelulupauksena se muistuttaa, että niin hyvä ruoka kuin ikimuistoinen tilaisuus vaativat hyviä tekijöitä ja syntyvät monesta eri tekijästä. Kanresta tarjoaa ne kaikki.

Sisäisenä asenteena se velvoittaa tekemään ja tarttumaan. Kanresta on täynnä tekijöitä, joita ohjaa halu tehdä hyvää. 

Taloudellinen vastuu

Meidän on tehtävä työmme erinomaisesti, jotta voimme tehdä hyvää ​
– siksi myös liiketoiminnan kannattavuus on meille tärkeää.​

Yhteiskunnallinen vastuu on kivijalkamme. Omistajamme Suomen Kansanterveysyhdistys ry on vuodesta 1969 lähtien tukenut neljän jäsenjärjestönsä työn kautta suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. ​

Taloudellinen vastuu on perustamme. Olemme vakaalla pohjalla toimiva konserni ja huolehdimme jatkuvasti kilpailukyvystämme. Taloudellinen vastuu tarkoittaa meille henkilöstömme, asiakkaidemme, sidosryhmiemme sekä jäsenjärjestöjemme taloudellisen hyvinvoinnin turvaamista. Avainihmistemme rooli on turvata kannattava toiminta pitkäjänteisesti.

Hyvän tekijät -konsepti tulee näkymään meillä kattotason markkinointiviestinnässä sekä yksittäisissä kampanjakonsepteissa. Ensimmäisiä sovellutuksia konseptista on Café Kanelin aamupuurokampanja ja kongressimessujen messukonsepti.

 

Liity hyvän tekijöiden joukkoon – valitse Kanresta tapahtumasi tekijäksi!

Tutustu vastuullisuuteemme täällä